Menu
Základní škola generála Františka Fajtla DFC

Zápis do 1. třídy

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Zápis do prvních tříd ZŠ pro školní rok 2024/2025

 • Datum: 8. 4. 2024  od 14:00 do 18:00 hodin

       9. 4. 2024  od 14:00 do 17:00 hodin

 

Podrobné informace k zápisu 2024/2025

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025 se bude konat v budově školy ul. Rychnovská 139

 • V případě nemoci – náhradní termín 16. 4. 2024 od 13:00 do 15:00 na budově v ulici Rychnovská 139 (po předchozí telefonické domluvě na tel. č. 774 445 989 – Mgr. et Mgr. Marie Blažková)

Termíny:

 • vyjádření se k podkladům rozhodnutí: 26. 4. 2024 od 8:00 do 14:00 hodin v kanceláři školy na budově Třinecká 350
 • předpokládaný termín zveřejnění registračních čísel přijatých dětí: 3. 5. 2024
 • vydávání rozhodnutí o odkladu školní docházky:  9. a 10. 5. od 9:00 do 14:00 v kanceláři školy na budově Třinecká 350
 • vydávání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí: 9. a 10. 5. od 9:00 do 14:00 v kanceláři školy na budově Třinecká 350

Kritéria základní školy k přijímání dětí k plnění povinnosti školní docházky a základního vzdělávání

Plnění povinnosti školní docházky je stanoveno v § 36, 37 a 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), včetně posledních změn a doplňků.
Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitel základní školy podle § 165 školského zákona.

Do prvních tříd základní školy se přednostně přijímají děti podle kritérií:

 1. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy – v Městské části Praha 18 – Letňany - spádové oblasti ZŠ gen. F. Fajtla DFC – odkaz
 2. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části – v Městské části Praha 18, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku)
 3. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části – v Městské části Praha 18
 4. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku)
 5. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části
 6. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha

Pořadí přijímaných žáků je v souladu s pořadím jednotlivých kritérií. V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování proběhne za účasti ředitele ZŠ, zástupce zřizovatele a zástupce pedagogů. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu. O průběhu losování bude vystaven písemný záznam, který bude následně zveřejněn na stránkách školy.


Porušení povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v době stanovené zákonem lze postihnout jako přestupek podle zákona č. 561/2004 Sb. /školský zákon/ § 182a.

 • zápis je povinný pro děti, které k 31.8.2024 dovrší šesti let věku a pro děti s loňským odkladem ŠD
 • zápis se týká i dětí s dočasnou ochranou
 • k zápisu doložte rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce - prokázání trvalého pobytu dítěte
 • u cizinců – doložení místa pobytu, pas zákonného zástupce, pas dítěte
 • pro zjednodušení přihlašování dítěte do ZŠ prosíme vyplňte buď formuláře

 Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (39 kB) 

 Žádost o odklad povinné školní docházky (42 kB)

 • nebo využijte on-line vyplnění přihlášky (od 4. 3. 2024 do 3. 4. 2024)  zde (Zápisy online)
 • k účasti prezenčního (osobního) zápisu využijte možnost rezervace času (od 4. 3. 2024 do 3. 4. 2024)
 • Jak postupovat:
  • klikněte si na odkaz „Zápisy online“ (viz výše)
  • zobrazí se formulář,
  • vyplňte potřebné údaje,
  • formulář se automaticky odešle do systému školy,
  • automaticky bude přiděleno registrační číslo,
  • na Vámi uvedený e-mail bude automaticky zaslána předvyplněná žádost ze systému s přiděleným registračním číslem,
  • formulář doplňte, vytiskněte, připojte požadované přílohy, opatřete vlastnoručním podpisem,
  • doneste s sebou do školy v době zápisu
  • Rezervaci času a přepážky volte při vyplňování formuláře. Nejprve zvolte správnou místnost (přepážky 1 - 8 řádný zápis, přepážka 9 odklady, přepážky 10 - 11 cizinci), teprve potom čas. V případě, že tak neučiníte, systém automaticky vybere místnost a to i nesprávnou. Děkujeme za pochopení.

Žádost o odklad povinné školní docházky musí být podána v době zápisu s přílohami:

 • k vyplněné žádosti o odklad povinné školní docházky v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle §36 a §37, tj. dne 8. 4. nebo 9. 4. musí zákonný zástupce doložit:
  •  doporučující posouzení dětského lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost
  •  doporučení obvodní pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra
 • kontakty pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 3 a 9:

tel.: 266 312 530 nebo 266 310 939

 

 • zápis je složen z formální části, z rozhovoru s dítětem, který je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a z činností spojených s orientačním posouzením školní připravenosti. Viz odkaz „Desatero pro rodiče (22.62 kB)„ 
 • žák se speciálními vzdělávacími potřebami je vzděláván dle Vyhlášky č. 27/2016 Sb.

Pro školní rok 2024/2025 škola může přijmout maximálně 78 žáků.

 

V Praze dne 26. 2. 2024                                     Mgr. Eva Duchková
                                                                                     ředitelka školy

Ovoce do škol

Mléko do škol

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Mokrý máj - v stodole ráj.

Pranostika na akt. den

Déšť o letnicích - slunce na Boží tělo.

Další


nahoru