Menu
Základní škola generála Františka Fajtla DFC

Máme pro vás nové webové stránky.

Zápis do 1. třídy

Zápis do prvních tříd ZŠ pro školní rok 2023/2024

Výsledky zápisu do 1. ročníku 2023/2024

Zveřejňujeme seznam uchazečů přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2023/2024 podle registračního čísla uchazeče. - zde (141.25 kB)

Dále zveřejňujeme seznam nepřijatých uchazečů a seznam s udělením odkladu povinné školní docházky. - zde (126.58 kB)

Rozhodnutí o přijetí, nepřijetí a udělení odkladu povinné školní docházky si zákonní zástupci vyzvednou osobně ve škole v kanceláři hospodářky školy, a to 4. 5. 2023 a 5. 5. 2023, od 9:00 do 16:00 hodin. 

 

 • Datum: 3. 4. 2023  od 14:00 do 18:00
 •             4. 4. 2023  od 14:00 do 17:00

Zápis do 1.ročníku pro cizince (UKR), na které se vztahuje dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině.

Podrobné informace k zápisu 2023/2024

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024 se bude konat v budově školy ul. Rychnovská 139

V případě nemoci – náhradní termín 12. 4. 2023 od 13:00 do 15:00 na budově v ulici Rychnovská 139 (po předchozí telefonické domluvě na tel. č. 774 445 989 - Mgr. et Mgr. Marie Blažková)

Rezervace k zápisům (od 6. 3. 2023 do 30. 3. 2023) zde

 • Před vybráním času si prosím vyberte místo (okénko nad časy).
 • Pro běžný zápis jsou určeny přepážky 1 až 8
 • Pro odklady místnost ODKLADY
 • Pro zápis cizinců místnost CIZINCI 1, CIZINCI 2

Termíny:

 • možnost vyjádření se k podkladům před vydáním rozhodnutí: 20. 4. 2023 od 9:00 do 12:00 v kanceláři školy, budova Třinecká 350
 • předpokládaný termín zveřejnění registračních čísel přijatých dětí: 28. 4. 2023
 • vydávání rozhodnutí o odkladu školní docházky:  4. a 5. 5. 2023 od 9:00 do 16:00 v kanceláři školy, budova Třinecká 350
 • vydávání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí: 4. a 5. 5. 2023 od 9:00 do 16:00 v kanceláři školy, budova Třinecká 350

Kritéria základní školy k přijímání dětí k plnění povinnosti školní docházky a základního vzdělávání

Plnění povinnosti školní docházky je stanoveno v § 36, 37 a 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), včetně posledních změn a doplňků.
Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitel základní školy podle § 165 školského zákona.

Do prvních tříd základní školy se přednostně přijímají děti podle kritérií:

 1. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy – v Městské části Praha 18 – Letňany – 
  spádové oblasti ZŠ gen. F. Fajtla DFC – ZDE (12.58 kB)
 2. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části – v Městské části Praha 18, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku)
 3. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části – v Městské části Praha 18
 4. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části, , jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku)
 5. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části
 6. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha

Pořadí přijímaných žáků je v souladu s pořadím jednotlivých kritérií. V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování proběhne za účasti ředitele ZŠ, zástupce zřizovatele a zástupce pedagogů. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu. O průběhu losování bude vystaven písemný záznam, který bude následně zveřejněn na stránkách školy.


Porušení povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v době stanovené
zákonem lze postihnout jako přestupek podle zákona č. 561/2004 Sb. /školský zákon/ § 182a.

 • zápis je povinný pro děti, které k 31.8.2023 dovrší šesti let věku
 • k zápisu doložte rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce- prokázání trvalého pobytu dítěte
 • u cizinců – doložení místa pobytu
 • pro zjednodušení přihlašování dítěte do ZŠ prosíme vyplňte formuláře 
 • nebo využijte vyplnění on-line Žádosti (od 20. 3. 2023 do 30. 3. 2023)ZDE (Zápisy online)
 • k účasti na prezenčním/osobním zápisu využijte možnosti rezervace na konkrétní den a čas (viz odkaz výše v úvodní části ) 

Žádost o odklad povinné školní docházky musí být podána v době zápisu s přílohami:

 • k vyplněné žádosti o odklad povinné školní docházky v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle §36 a §37, tj. dne 3. nebo 4. 4. 2023 musí zákonný zástupce doložit:
  • doporučující posouzení dětského lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost
  •  doporučení obvodní pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra
 • kontakty pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 3 a 9:

   tel.: 266 312 530 nebo 266 310 939

 • zápis je složen z formální části, z rozhovoru s dítětem, který je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a z činností spojených s orientačním posouzením školní připravenosti, viz odkaz „Desatero pro rodiče (22.62 kB)
 • žák se speciálními vzdělávacími potřebami je vzděláván dle Vyhlášky č. 27/2016 Sb.

Pro školní rok 2023/2024 škola může přijmout maximálně 78 žáků.

V Praze dne 2. 3. 2023

Mgr. Eva Duchková
ředitelka školy

Ovoce do škol

Mléko do škol

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14
1
15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Lepší Vánoce třeskuté než tekuté.

Pranostika na akt. den

Jaký prosinec, takový bývá celý rok.

Další


nahoru