Menu
Základní škola generála Františka Fajtla DFC

Máme pro vás nové webové stránky.

Zápis do 1. třídy

Zápis do prvních tříd ZŠ pro školní rok 2023/2024

 • Datum: bude upřesněno 

Podrobné informace k zápisu 2023/2024

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024 se bude konat v budově školy ve dnech:
...................... od ....................hod. a ...........................od ..........................hod.
V případě nemoci – náhradní termín bude uveden

Rezervace k zápisům – zde

 • Před vybráním času si prosím vyberte místo (okénko nad časy).
 • Pro běžný zápis jsou určeny místnosti 1 až 3
 • Pro odklady místnost ODKLADY
 • Pro zápis cizinců místnost CIZINCI.

Termíny:

 • vyjádření se k podkladům rozhodnutí: datum a čas bude doplněn
 • vydávání rozhodnutí o odkladu školní docházky:  datum a čas bude doplněn
 • předpokládaný termín zveřejnění registračních čísel přijatých dětí: datum bude doplněno
 • vydávání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí: datum a čas bude doplněn

Kritéria základní školy k přijímání dětí k plnění povinnosti školní docházky a
základního vzdělávání

Plnění povinnosti školní docházky je stanoveno v § 36, 37 a 38 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
včetně posledních změn a doplňků.
Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitel základní
školy podle § 165 školského zákona.

Do prvních tříd základní školy se přednostně přijímají děti podle kritérií:

 1. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy – v Městské části Praha 18 – Letňany – 
  spádové oblasti – odkaz
 2. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části – v Městské části Praha 18, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku)
 3. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části – v Městské části Praha 18
 4. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části, , jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku)
 5. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části
 6. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha

Pořadí přijímaných žáků je v souladu s pořadím jednotlivých kritérií. V případě, že počet
uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí
stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování
proběhne za účasti ředitele ZŠ, zástupce zřizovatele a zástupce pedagogů. Losovat se budou
registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu. O průběhu losování bude vystaven
písemný záznam, který bude následně zveřejněn na stránkách školy.
Porušení povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v době stanovené
zákonem lze postihnout jako přestupek podle zákona č. 561/2004 Sb. /školský zákon/ § 182a.

 • zápis je povinný pro děti, které k 31.8.2023 dovrší šesti let věku
 • k zápisu je nutné přijít osobně, s rodným listem dítěte a občanským průkazem zákonného zástupce- prokázání trvalého pobytu dítěte
 • u cizinců – doložení místa pobytu
 • pro zjednodušení přihlašování dítěte do ZŠ prosíme vyplňte formuláře o Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (39 kB)Žádost o odklad povinné školní docházky (42 kB)
 • nebo on-line vyplnění přihlášky na této stránce (bude aktualizováno)
 • k účasti prezenčního (osobního) zápisu využijte časový harmonogram na této stránce (bude aktualizováno)

Žádost o odklad povinné školní docházky musí být podána v době zápisu s přílohami:

 • k vyplněné žádosti o odklad povinné školní docházky v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle §36 a §37, tj. dne ........................musí zákonný zástupce doložit: o doporučující posouzení dětského lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost o doporučení obvodní pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra
 • kontakty pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 3 a 9:
  • tel.: 266 312 530 nebo 266 310 939
 • zápis je složen z formální části, z rozhovoru s dítětem, který je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a z činností spojených s orientačním posouzením školní připravenosti. Viz odkaz „Desatero pro rodiče (22.62 kB)
 • žák se speciálními vzdělávacími potřebami je vzděláván dle Vyhlášky č. 27/2016 Sb.

Pro školní rok 2023/2024 škola může přijmout maximálně ................. žáků.

V Praze dne ............

Mgr. Eva Duchková
ředitelka školy

Ovoce do škol

Mléko do škol

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16
1
17 18 19
20
1
21 22 23
1
24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když skřivánek v únoru zpívá, brzy se pod nosem slívá.

Pranostika na akt. den

Hromnice-li jasné a čisté, potrvá déle zima jistě. Pakliže sněží nebo hřímá, jaro jistě v blízku dlívá.

Další


nahoru