Menu
Základní škola generála Františka Fajtla DFC

Školní psycholog

Dokumenty:

Strategie školní neúspěšnosti.pdf (216.24 kB)

Informovaný souhlas (204.67 kB)

 

Školní psycholog

Mgr. Milan Hýzler

tel.: +420 774 445 991;

email: milan.hyzler@zsfajtla.cz

Od září šk. roku 2021/2022 působí na naší škole školní psycholog. Činnost školního psychologa ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní psycholog se snaží respektovat individuální zvláštnost každého člověka a vážit si jeho osobních kvalit. Své postupy by měl volit v zájmu dítěte a rámci platného etického kodexu vydaného Asociací školních psychologů. 

Činnost školního psychologa je komplexní službou pro žáky, jejich rodiče a pedagogy, která vychází ze standardních činností vymezených vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, včetně dalších jejích novel. Školní psycholog získává odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu psychologie. 

Školní psycholog pracuje jako člen týmu školního poradenského pracoviště, spolupracuje s vedením školy a s ostatními členy ŠPP. Dále spolupracuje se specializovanými školskými a dalšími poradenskými zařízeními, zejm. pedagogicko-psychologickými poradnami, se zařízeními a institucemi zdravotnickými a sociálními, s orgány státními i nestátními, apod.

Přítomnost psychologa ve škole:

 • konzultace jsou možné každý den PO-PÁ;

 • čas na schůzky: 7:45-14:30 (poslední klient/ti)

Osobní schůzku doporučujeme předem domluvit, nejlépe e-mailem, telefonicky nebo přes EŽK. Pracovna psychologa je v přízemí budovy školy Třinecká. Svou přítomnost nahlaste prosím na recepci v přízemí.

Jaká je činnost školního psychologa?

 • poskytuje psychologické poradenství žákům s osobními, výchovnými nebo výukovými potížemi v aktuálních situacích ve škole;
 • poskytuje psychologické poradenství rodičům a zákonným zástupcům, aby jejich děti ve škole co nejlépe prospívaly;
 • spolupracuje s pedagogy, aby se jim s žáky pracovalo co nejlépe a co nejefektivněji;
 • nastavuje vhodná podpůrná opatření prvního stupně pro žáky s SVP a vede jejich evidenci;
 • provádí skupinové programy pro třídy v rámci TH či aktuálních potřeb pedagogů, vedení školy či třídních kolektivů;
 • provádí, ve spolupráci s třídním učiteli, diagnostiku třídních kolektivů;
 • poskytuje krizovou intervenci;
 • podílí se na kariérovém poradenství společně s výchovnou poradkyní;
 • pracuje s třídním kolektivem s cílem zajistit ve třídě co nejlepší sociální klima pro všechny žáky;
 • provádí anonymní anketní šetření a průzkumy s cílem zkvalitnit systém výuky a přístup k žákům ze strany školy;
 • spolupracuje s dalšími organizacemi a zprostředkovává jejich služby;
 • spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními;
 • doprovází rodiče a žáky programem ke zmírnění poruch pozornosti-KUPOZ

 

V jakých situacích se na něj můžete obrátit?

Pro žáky:

 • Pokud vám nejde učení tak, jak byste chtěli.

 • Pokud máte problémy se spolužáky a nevíte, jak je vyřešit.

 • Když máte pocit, že se k vám někdo ve škole nechová tak, jak by měl (spolužáci, učitelé, další zaměstnanci školy…).

 • Cítíte se sami, bez přátel a nemáte za kým řešit své problémy.

 • Když vás trápí něco osobního (strach z něčeho, špatné sny, nemoc, hádka s kamarádem, tréma, přehlcení…)

 • Pokud se děje něco doma, co nemáte komu říct (hádky rodičů, násilí, samota, konflikty se sourozenci…).

 • Když se nemůžete rozhodnout, na jakou jít střední školu.

 • Když si prostě a jednoduše potřebujete o čemkoliv promluvit, přijďte.

Pro rodiče:

 • Pokud se vám něco nedaří ve výchově vašeho dítěte.

 • Pokud máte pocit, že mu to ve škole nejde tak, jak by mělo.

 • Když se vám nedaří na něčem domluvit s učiteli vašich dětí.

 • Když se chcete poradit, jakou vybrat pro dítě střední školu.

 • Když máte podezření, že se vašemu dítěti ve škole děje něco, co by nemělo.

 • Když se ve vaší rodině dějí velké změny nebo se řeší problémy, které mohou mít negativní  dopad na psychiku vašeho dítěte (rozvod, stěhování, úmrtí…)

 • Jestliže má vaše dítě jakékoli psychické problémy (má z něčeho strach, stěžuje si na bolest, nevolnost, i když je zdravé, je neobvykle zamlklé, přestane chodit za kamarády apod.).

 • Pokud máte podezření, že vaše dítě experimentuje nebo užívá nějaké návykové látky nebo se s někým takovým stýká.

 • Pokud pozorujete na vašem dítěti nějaké prudké změny v chování a náladě, které nejsou obvyklé.

 • Pokud je třeba rozebrat speciální potřeby žáků a zohledňování těchto potřeb ze strany školy.

Jak probíhá spolupráce s psychologem?

Psycholog pracuje s dětmi buď skupinově v rámci třídnických hodin a tematických skupinových aktivit, zejména pokud je osloven nějakým pedagogickým pracovníkem školy, nebo individuálně na základě potřeby dítěte samotného či žádosti učitele nebo rodičů. Další spolupráce se odvíjí od konkrétní zakázky klientů. Může mít podobu jednorázové konzultace nebo dlouhodobější charakter. Pokud dítě poprvé samo vyhledá školního psychologa, tak k první konzultaci souhlas není vyžadován. Zákonný zástupce bude však o této skutečnosti informován přes zprávy v EŽK. Každá následná konzultace probíhá na základě souhlasu žáka samotného a jeho rodičů. Zákonný zástupce musí k dalším schůzkám písemně udělit tzv. Informovaný souhlas s individuální prací školního psychologa. Tento souhlas lze kdykoliv písemně odvolat (např. přes EŽK).

Ochrana osobních údajů

Obsah konzultací je anonymní, jakékoli výstupy směrem ke škole nebo dalším institucím jsou podávány pouze s výslovným souhlasem žáka a jeho zákonných zástupců. Veškerá dokumentace školního psychologa je bezpečně uzamčena a archivována v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Přístup k dokumentaci o dítěti mají pouze zákonní zástupci dítěte (popř. děti samotné). 

Veškerá zjištění o žácích, která podléhají individuálnímu souhlasu rodičů, jsou sdělována výhradně rodičům dítěte nebo jejich zákonným zástupcům. Pouze s jejich souhlasem mohou být informováni pedagogičtí pracovníci školy). Sdělovány jsou pouze informace, které podléhají ohlašovací povinnosti podle § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Co školní psycholog neposkytuje?

 • neposkytuje dlouhodobou psychoterapeutickou péči, 

 • nemůže předepisovat psychofarmaka ani nestanovuje svým klientům diagnózu,

 • nevytváří na základě diagnostiky doporučení s návrhy podpůrných opatření II. - V. stupně. Psycholog ve své péči musí respektovat daná Doporučení ŠPZ, ale sám je nevytváří.

Další užitečné kontakty:

Krizová centra:

 • Dětské Krizové centrum (241 480 511, 241 484 149 linka důvěry), Cílkova 796/7, Praha 12-Kamýk

 • Krizové centrum Riaps 222 586 768 (Chelčického 39, 130 00 Praha 3)

Národní krizové linky (bezplatné) - celostátní působnost

 • Linka bezpečí : 116 111 (nonstop), ZDARMA (pomoc pro děti, mládež a studující do 26 let);

 • Linka pro rodinu a školu: 116 000 (nonstop), ZDARMA (pomoc dospělým ohledně dětí - pro rodiče, příbuzné, učitele, vychovatele);

 • Linka první psychické pomoci: 116 123 (nonstop), ZDARMA (krizová pomoc pro dospělé);

 • Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí (Bílý kruh bezpečí): 116 006 (nonstop), ZDARMA, (pomoc pro oběti a pozůstalé);

 • Národní linka pro odvykání: 800 350 000 (všední dny 10-18:00), ZDARMA (pomoc pro lidi se závislostí na alkoholu, drogách, gambling apod.).

Pražské krizové linky pro dospělé

 • Linka důvěry (CKI Psychiatrické nemocnice Bohnice): 284 016 666 (nonstop)
  pro dospělé;

 • Pražská linka důvěry (Centrum sociálních služeb Praha): 222 580 697 (nonstop)
  pro dospělé;

 • Linka důvěry Dětského krizového centra: 777 715 215, 241 484 149 (nonstop)
  pro děti i dospělé;

 • Rodičovská linka (Sdružení Linky bezpečí): 606 021 021 (po-čt 9-21:00, pá 9-17:00)
  pro rodiče, učitele, vychovatele;

 • Krizová linka SOS centra Diakonie: 222 514 040, 777 734 173 (denně 9-20:00)

 • Linka EDA: 800 405 060 (po-pá 9-15), ZDARMA, pro rodiče a blízké dětí s postižením.

Podrobnější přehled specializovaných služeb pro děti a dospívající naleznete zde.






 

Ovoce do škol

Mléko do škol

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem, máj - polezem na kraj.

Pranostika na akt. den

Déšť o letnicích - slunce na Boží tělo.

Další


nahoru