Úvodem

Nacházíte se na oficiálních stránkách Základní školy a Mateřské školy generála Františka Fajtla DFC.
 

Základní škola a Mateřská škola generála Františka Fajtla DFC je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Městská část Praha 18. Nachází se ve 3 budovách v ulici Rychnovská, Třinecká a Pavla Beneše v klidné části Letňan. 

Škola se zaměřuje na hudební a výtvarnou výchovu. Tomu je přizpůsobena i hodinové dotace v rámci školního vzdělávacího programu školy. Při výchově a vzdělávání žáků škola dbá na využívání různých metod a forem výuky a spojení teoretické výuky s praxí. Součástí výuky jsou proto i vícedenní projekty, besedy se zajímavými hosty, exkurze, návštěvy výchovných koncertů či dalších zajímavých akcí. Škola pořádá četné mimoškolní aktivity – kurzy v přírodě, lyžařský výcvikový kurz, adaptační soustředění, apod. Spolupracujeme též se zahraničními partnerskými školami formou výměnných pobytů žáků. Na I. stupni ZŠ absolvují žáci v rámci tělesné výchovy i výuku plavání. 

Součástí školy je školní družina. Žáci mají možnost navštěvovat pestrou škálu zajímavých kroužků. Každoročně pořádáme koncerty, na kterých se setkávají rodiče i absolventi školy. Součástí základní školy je i přípravná třída.

Škola spolupracuje s Městskou částí Praha 18 (http://www.letnany.cz/), se SRPŠ Rychnovská (http://www.srps-rychnovska.cz/) a dalšími organizacemi. Školní jídelna je součástí samostatné organizace Zařízení školního stravování v Letňanech (http://www.jidelny-letnany.cz/).

 

Termíny třídních schůzek, prázdnin a státních svátků ve školním roce 2015/2016

1. 9. Zahájení školního roku
1. 9. Třídní schůzky 1. tříd ZŠ a přípravné třídy (PT)
1. 9. Třídní schůzky MŠ
3. 9. 

Třídní schůzky 2. - 9. tříd

I. stupeň    od 17.00
II.stupeň    od 18.00
(není-li určeno jinak)
29. - 30. 10. Podzimní prázdniny
12. 11.

Třídní schůzky

I. stupeň    od 17.00
II.stupeň    od 18.00
(není-li určeno jinak)
23. 12. - 3. 1. Vánoční prázdniny
14. 1. Konzultace
28. 1. Ukončení 1. pololetí a vydání vysvědčení
29. 1. Pololetní prázdniny
7. - 13. 3. Jarní prázdniny
24. - 25. 3. Velikonoční prázdniny

14. 4.

 

 

 

9. 6.

Třídní schůzky

I. stupeň    od 17.00
II.stupeň    od 18.00
(není-li určeno jinak)
 

Konzultace ke klasifikaci za 2. pololetí pro

1.stupeň od 17:00 do 18:00 hodin

2. stupeň od 18:00 do 19:00 hodin

 
16. 6.

Tř. schůzky budoucích  1. tříd ZŠ (od 16:00 hodin v hudebním sále Rychnovská 139)

1.tříd MŠ (od 17:15 hodin v hudebním sále Rychnovská 139)

30. 6. Ukončení 2. pololetí a vydání vysvědčení
1.7. - 31.8. Hlavní prázdniny

 

 

 

Copyright © 2013 - 2015 ZŠ a MŠ generála Františka Fajtla DFC