Úvodem

Nacházíte se na oficiálních stránkách Základní školy a Mateřské školy generála Františka Fajtla DFC.
 

Základní škola a Mateřská škola generála Františka Fajtla DFC je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Městská část Praha 18. Nachází se ve 3 budovách v ulici Rychnovská, Třinecká a Beranových v klidné části Letňan. 

Škola se zaměřuje na hudební a výtvarnou výchovu. Tomu je přizpůsobena i hodinové dotace v rámci školního vzdělávacího programu školy. Při výchově a vzdělávání žáků škola dbá na využívání různých metod a forem výuky a spojení teoretické výuky s praxí. Součástí výuky jsou proto i vícedenní projekty, besedy se zajímavými hosty, exkurze, návštěvy výchovných koncertů či dalších zajímavých akcí. Škola pořádá četné mimoškolní aktivity – kurzy v přírodě, lyžařský výcvikový kurz, adaptační soustředění, apod. Spolupracujeme též se zahraničními partnerskými školami formou výměnných pobytů žáků. Na I. stupni ZŠ absolvují žáci v rámci tělesné výchovy i výuku plavání. 

Součástí školy je školní družina. Žáci mají možnost navštěvovat pestrou škálu zajímavých kroužků, které organizuje škola v rámci zájmového vzdělávání. Každoročně pořádáme koncerty, na kterých se setkávají rodiče i absolventi školy. Součástí základní školy je i přípravná třída.

Škola spolupracuje s Městskou částí Praha 18 (http://www.letnany.cz/) a dalšími organizacemi. Školní jídelna je součástí samostatné organizace Zařízení školního stravování v Letňanech (http://www.jidelny-letnany.cz/).

 

Termíny třídních schůzek, prázdnin a státních svátků ve školním roce 2013/2014

2.9. zahájení školního roku
2.9. Třídní schůzky 1. tříd ZŠ a přípravné třídy (PT)
2.9. Třídní schůzky MŠ
28.10. státní svátek
29.10. - 30.10. podzimní prázdniny
31.10. - 1.11. Volné dny z rozhodnutí ředitele školy
14.11. Třídní schůzky
21.12. - 5.1. vánoční prázdniny
16.1. Konzultace
31.1. pololetní prázdniny
24.2. - 2.3. jarní prázdniny
9.4. Třídní schůzky
17.4. - 18.4. velikonoční prázdniny
1.5. státní svátek
2.5. Volný den z rozhodnutí ředitele školy
8.5. státní svátek
9.5. Volný den z rozhodnutí ředitele školy
19.6. Tř. schůzky budoucích 1. tříd ZŠ a 1.tříd MŠ a PT
27.6. ukončení školního roku

 

 

 

Copyright © 2013 - 2014 ZŠ a MŠ generála Františka Fajtla DFC