Úvodem

Nacházíte se na oficiálních stránkách Základní školy a Mateřské školy generála Františka Fajtla DFC.
 

Základní škola a Mateřská škola generála Františka Fajtla DFC je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Městská část Praha 18. Nachází se ve 3 budovách v ulici Rychnovská, Třinecká a Pavla Beneše v klidné části Letňan. 

Škola se zaměřuje na hudební a výtvarnou výchovu. Tomu je přizpůsobena i hodinové dotace v rámci školního vzdělávacího programu školy. Při výchově a vzdělávání žáků škola dbá na využívání různých metod a forem výuky a spojení teoretické výuky s praxí. Součástí výuky jsou proto i vícedenní projekty, besedy se zajímavými hosty, exkurze, návštěvy výchovných koncertů či dalších zajímavých akcí. Škola pořádá četné mimoškolní aktivity – kurzy v přírodě, lyžařský výcvikový kurz, adaptační soustředění, apod. Spolupracujeme též se zahraničními partnerskými školami formou výměnných pobytů žáků. Na I. stupni ZŠ absolvují žáci v rámci tělesné výchovy i výuku plavání. 

Součástí školy je školní družina. Žáci mají možnost navštěvovat pestrou škálu zajímavých kroužků. Každoročně pořádáme koncerty, na kterých se setkávají rodiče i absolventi školy. Součástí základní školy je i přípravná třída.

Škola spolupracuje s Městskou částí Praha 18 (http://www.letnany.cz/), se SRPŠ Rychnovská (http://www.srps-rychnovska.cz/) a dalšími organizacemi. Školní jídelna je součástí samostatné organizace Zařízení školního stravování v Letňanech (http://www.jidelny-letnany.cz/).

 

Termíny třídních schůzek, prázdnin a státních svátků ve školním roce 2014/2015

1.9. Zahájení školního roku
1.9. Třídní schůzky 1. tříd ZŠ a přípravné třídy (PT)
1.9. Třídní schůzky MŠ
4.9. Třídní schůzky 2. - 9. tříd
27. - 29. 10. Podzimní prázdniny
20.11. Třídní schůzky
22.12. - 4.1. Vánoční prázdniny
15.1. Konzultace
29.1. Ukončení 1. pololetí a vydání vysvědčení
30.1. Pololetní prázdniny
2.3. - 8.3. Jarní prázdniny
2.4. - 3.4. Velikonoční prázdniny
16.4.

Třídní schůzky

I. stupeň    od 17.00
II.stupeň    od 18.00
(není-li určeno jinak)
18.6. Tř. schůzky budoucích 1. tříd ZŠ a 1.tříd MŠ a PT
30.6. Ukončení 2. pololetí a vydání vysvědčení
1.7. - 31.8. Hlavní prázdniny

 

 

 

Copyright © 2013 - 2015 ZŠ a MŠ generála Františka Fajtla DFC